Plaćanja

IZJAVA O KONVERZIJI VALUTE

1.1. Za Korisnike (kupce) koji imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište izvan Republike Hrvatske i plaćaju u valuti koja nije hrvatska kuna (HRK, sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama (HRK), a iznos za koji će biti terećena kreditna kartica Korisnika dobiva se kroz konverziju cijene iz eura (€) u hrvatske kune (HRK) prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

1.2. Prilikom naplate PayPalom Korisnika isti se iznos pretvara u preferiranu lokalnu valutu Korisnika. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj Internetskoj stranici.

PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER I OSTVARITE POPUST PRI PRVOJ KUPOVINI